1. ชำระเงิน 2C2P

2. COD

3. ชำระเงินผ่านธนาคาร

  • ชื่อบัญชี : นางสาวปุณยวีร์ มาเดช
  • เลขที่บัญชี : 001-886-883-0
  • สาขา : เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
  • ชื่อบัญชี : นางสาวปุณยวีร์ มาเดช
  • เลขที่บัญชี : 340-223-238-2
  • สาขา : กระทรวงสาธารณสุข